Zarządzanie jakością w medycynie

Ukończenie szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością w medycynie.

Zarządzanie medycyna