Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

...pragnę wyrazić uznanie za merytoryczne przygotowanie szkolenia. Przeszkolony personel był usatysfakcjonowany formą szkolenia...

Wolsztyn