Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii

Rekomendacja wystawiona w ramach szkoleń z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów i norm w zakresie przeprowadzania procesów sterylizacji narzędzi wielokrotnego użycia i metod sterylizacji oraz sposobów dokumentacji i kontroli tych procesów.

WSEiT