• Home
  • Oferta
  • Zarządzanie Jakością

Zarządzanie Jakością

 

TWORZENIE PROCEDUR

Opracowywanie procedur sanitarno - higienicznych oraz BHP dla potrzeb wdrażania systemu ISO, akredytacji itp.

PROGRAM CERTYFIKOWANIA

Dotyczy placówek medycznych oraz gabinetów kosmetycznych i odnowy biologicznej zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi jakości sanitarno-higienicznej. Stale rośnie liczba odwiedzin naszego serwisu. Firma Sanimed gwarantuje członkom programu bezpłatną promocję na stronie internetowej, poprzez udostępnianie bazy placówek Certyfikowanych. Stanie się ona w najbliższym czasie wyznacznikiem najwyższej jakości usług medycznych i kosmetycznych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na naszej stronie.

AUDYTY ZEWNĘTRZNE

Przeprowadzamy audyty zewnętrzne z zakresu: procedur medycznych, sanitarno-higienicznych, dezynfekcji, sterylizacji, przeprowadzania kontroli zakażeń, sprzątania obiektu, postępowania z odpadami medycznymi, opieki nad pacjentem etc. wspierając Państwa placówki przed kontrolami związanymi z akredytacją, audytami ISO oraz kontrolami Państwowych Inspekcji . Audyty kończą się sporządzeniem raportu z audytu zewnętrznego oraz omówieniem poszczególnych elementów będących przedmiotem audytu z ewentualną propozycją wdrożenia działań naprawczych.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM EPIDEMIOLOGICZNYM

Skoordynowane działania dotyczące kierowania i nadzorowania placówki w odniesieniu do ryzyka, zmierzające do poprawy jakości w tym zakresie. Polega na wysokospecjalistycznych systemach szkoleniowych, które pozwalają na określenie zagrożeń oraz uchybień. To daje szansę na uniknięcie powtarzania tych samych błędów i definiowanie nowych zagrożeń.

Celem zarządzania ryzykiem jest wdrażanie do działań takich rozwiązań, które pozwalają na eliminację, lub ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych zgodnie z zaleceniami Rady Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącymi bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną.

Obecnie zarządzanie ryzykiem medycznym we wszystkich krajach rozwija się w błyskawicznym tempie, co jest spowodowane rosnącą liczbą roszczeń spowodowanych błędami medycznymi i ich wysokimi kosztami.