• Home
  • Oferta
  • Doradztwo i Nadzór

Doradztwo i Nadzór

PROFESJONALNE DORADZTWO SANITARNO – HIGIENICZNE I EPIDEMIOLOGICZNE

Nie zawsze odpowiednie przeszkolenie pracowników i umożliwienie im dostępu do fachowej wiedzy wystarcza, by firma mogła się właściwie rozwijać i funkcjonować. Niejednokrotnie potrzeby te wiążą się także z zapewnieniem specjalistycznej pomocy w formie odpowiedniego doradztwa.

Oferujemy Doradztwo w zakresie:

Ryzyka zawodowego w działalnościach zabiegowych (ryzyko zakażenia etc.)

Opracowania i wdrażania procedur medycznych-dla potrzeb PIS, ISO etc.

Projektowania i wyposażania gabinetów, klinik medycznych

Bezpieczeństwa pracy

Dekontaminacji narzędzi medycznych-doradztwo w zakresie przeprowadzania zabiegów dezynfekcji i sterylizacji. Kontrola tych procesów oraz archiwizacja. Doradztwo w zakresie wyposażenia w sprzęt do sterylizacji narzędzi.

Wdrażania systemów zarządzania-doświadczenie firmy SaniMed pozwala na zaoferowanie usług doradczych przy wdrażaniu i dokumentowaniu Systemów Zarządzania.

Oferujemy także stały nadzór epidemiologiczny:
Nadzór epidemiologiczny wynikający z regulacji prawnych dla istniejących już placówek medycznych a także innych placówek usługowych.

Wdrażamy profesjonalny i stały nadzór epidemiologiczny dla prywatnych placówek służby zdrowia, gabinetów lekarskich oraz kosmetycznych. Pozwoli to Państwu na stałe uzyskiwanie bieżących informacji dotyczących stanu sanitarno – higienicznego placówki, czy też stosowania przez personel przyjętych procedur.